Przejdź do treści
x
Dyplom i statuetka dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - nagroda w konkursie "Green Building Awards"

Nasza siedziba-nagrodzona!

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zdobyła główną nagrodę w konkursie „Green Building Awards” w kategorii „Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego”. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. To już druga nagroda przyznana budynkowi WFOŚiGW w Gdańsku przez to stowarzyszenie. Wcześniej otrzymaliśmy wyróżnienie. Teraz stanęliśmy na najwyższym podium.

„Green Building Awards” promuje nowoczesne rozwiązania ekologicznego budownictwa. Komisja ocenia najnowsze trendy architektoniczne w zgłoszonych do konkursu projektach i budynkach, jak i zakres spełnionych krajowych i światowych wymagań środowiskowych. Nagrody te są wyróżnieniem dla inwestorów i projektantów za ich wkład pracy w rozwój zielonego budownictwa w Polsce. Przyznawane są od 7 lat.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursu ogłoszeni zostali podczas Green Building Symposium 2017 w Warszawie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentowali Ewelina Kaatz-Drzeżdżon oraz Piotr Kumpiecki. „Odbieramy to wyróżnienie jako wyraz uznania dla wspólnego wysiłku wszystkich pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację naszej siedziby, zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym. To bardzo cenna dla nas nagroda. Liczymy, że dzięki niej nastąpi wzrost realizacji energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Zapraszam do odwiedzin” – powiedział Piotr Kumpiecki. „To wielkie wyróżnienie dla nas. Wskazuje na wykorzystanie prośrodowiskowych wzorcowych rozwiązań w budownictwie” – dodała Ewelina Kaatz-Drzeżdżon.

Na sympozjum przedstawione zostały najnowsze trendy w zielonym budownictwie oraz przełomowe badania wpływu obiektu na zdrowie i komfort użytkowników, omówiono różne możliwości sfinansowania zrównoważonego budynku. W spotkaniu udział wzięli inwestorzy, deweloperzy, architekci i projektanci, przedstawiciele samorządów, firm i instytucji.

To już trzecia nagroda dla siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Poza Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego, zostaliśmy docenieni także w konkursie Brick Award. Wyróżnienie w kategorii budynek użyteczności publicznej przyznane zostało pracowni architektonicznej A-Plan Bis, która opracowała koncepcję architektoniczną obiektu i kompletną dokumentację budowlaną.