Przejdź do treści
x

Nowe samochody dla WIOŚ w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymał 8 samochodów. Zakupione one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu wojewody pomorskiego.

Pracownicy Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dbają o bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców całego regionu. Do przeprowadzania kontroli potrzebny im jest ciężki, specjalistyczny sprzęt. A do jego transportu – odpowiednie samochody. Dwa nowe pojazdy przekazane zostały do delegatury w Słupsku, sześć pozostanie w siedzibie w Gdańsku. Dzięki nowym autom, inspektorzy na zgłoszenia reagować będą szybciej. A kontrole w zakresie korzystania ze środowiska prowadzone będą skuteczniej.

Pojazdy poświęcił ks. Jerzy Więcek – kapelan służby cywilnej oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki transportu w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej w zakresie zadań kontrolnych”.

W uroczystości udział wzięli: Mariusz Łuczyk - wicewojewoda pomorski, Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku, Teresa Jakubowska – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku,  Edyta Witka Jeżewska – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Radosław Rzepecki - zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  Tomasz Żukowski - kierownik delegatury WIOŚ w Słupsku oraz pracownicy Inspektoratu.