Przejdź do treści
x

Nowoczesne oświetlenie w gminie Żukowo

1 136! Tyle starych, nieefektywnych żarówek wymienionych zostało na nowoczesne źródła światła. Inwestycja przeprowadzona została w szkołach podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie na terenie gminy Żukowo. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół”, udzielił dofinansowania na realizację tego projektu.

W gminie Żukowo działa 13 szkół podstawowych. W wyniku rozmów z dyrektorami placówek, wyłonione zostały dwie szkoły, w których jakość oświetlenia nie była zadowalająca. Stosowano tam przestarzałe, energochłonne oprawy świetlówkowe, a ich technologia powodowała duże zużycie energii elektrycznej.  „Celem wymiany oświetlenia w dwóch szkołach podstawowych w naszej gminie ze świetlówkowego na ledowe była poprawa jego jakości, przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności energii i obniżeniu kosztów eksploatacji. Ze względu na różną funkcjonalność pomieszczeń i różne ich wykończenie – modernizowaliśmy m.in. sale dydaktyczne, korytarze, sale gimnastyczne – dobrane oświetlenie musiało być zróżnicowane zarówno pod kątem parametrów technicznych, jak i sposobu montażu” – mówi Sylwia Laskowska – Bobula – zastępca burmistrza gminy Żukowo. Na skutek realizacji projektu, emisja dwutlenku węgla rocznie zmniejszyła się o 35 ton, a zużycie energii elektrycznej - o połowę.

W sumie do szkół podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie uczęszcza około 400 uczniów. Dzięki temu przedsięwzięciu, bardzo poprawiły się warunki nauki. „Efekt jest znakomity. Dzięki nowemu oświetleniu powierzchnia jest równomiernie oświetlona łagodnym światłem, nie powodującym efektu olśnienia. Nie mamy już problemów z mrugającymi i świecącymi różną barwą świetlówkami, wymagającymi dodatkowo częstych wymian. I co najważniejsze, liczymy na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Jesteśmy w stu procentach usatysfakcjonowani, szczególnie z efektów przeprowadzonego w ramach zadania konkursu i zadowolenia dzieci, które potwierdziły, że niełatwa decyzja o modernizacji była strzałem w dziesiątkę” – dodaje  Sylwia Laskowska – Bobula. Konkurs dla uczniów dotyczył korzyści wynikających z wymiany oświetlenia. Najczęściej dzieci odpowiadały: Jest jaśniej! Więcej widać! Jest przyjaźniej! Lepiej się uczyć!

Koszt realizacji projektu to 156 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił, w ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół”, dofinansowania w wysokości 124 500 zł.

Gmina Żukowo podejmuje szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Na gminnych ulicach i drogach wymienionych zostało około 500  źródeł światła na ledowe, zastosowany został innowacyjny system sterowania umożliwiający redukcję mocy w godzinach o zmniejszonym natężeniu ruchu drogowego. Oszczędności wyniosły ponad 60%. W budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie przeprowadzona została termomodernizacja, ogrzewanie wymienione zostało na gazowe. Gmina co roku bierze udział w konkursach „Czyste powietrze Pomorza” ogłaszanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki którym likwiduje kotły opalane węglem lub koksem i zastępuje je niskoemisyjnymi kotłami gazowymi i olejowymi. Stosowane są także odnawialne źródła energii. Na terenie gminy zamontowanych zostało 28 instalacji fotowoltaicznych, 3 kolektory słoneczne i jedna instalacja gruntowej pompy ciepła.

Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie wykonana została w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku „LED dla pomorskich szkół”. Jego celem jest ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności energetycznej w pomorskich przedszkolach i szkołach poprzez wymianę starych, energochłonnych żarówek na nowoczesne oświetlenie w technologii LED.  Dofinansowanie w łącznej wysokości 1,3 mln trafiło do dziewięciu gmin wiejskich.