Przejdź do treści
x

Poczuj klimat!

Przez trzy lata Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizował  kampanię edukacyjną „Poczuj klimat”. Poruszała ona problem wpływu naszych codziennych nawyków, zachowań i wyborów konsumenckich na środowisko.

Warunki życia na Ziemi stają się coraz trudniejsze. Wciąż docierają do nas informacje o kolejnych gatunkach zagrożonych wyginięciem, o ekstremalnych upałach, huraganach, suszach i nawalnych deszczach, o pływających wyspach śmieci na oceanach i o tym, że już niedługo w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Do większości niekorzystnych zmian w środowisku przyczynia się człowiek. Czy poprzez nasze działania możemy je zatrzymać? Zatrzymać pewnie nie, ale możemy je ograniczyć.

Pomorscy w trosce o dobrą jakość powietrza

 

Bohaterami kampanii uczyniliśmy Rodzinę Pomorskich, czyli mieszkańców województwa pomorskiego. Pomorscy na co dzień stają przed wyborami mającymi wpływ na środowisko. Zmieniając swoje nawyki dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów wody i surowców naturalnych, starają się ograniczyć zużycie energii i dbają o zachowanie rodzimej przyrody.

 

Pomorscy wiedzą, ile robi szkody ciągłe lanie wody

Kampania poruszała tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli promowania takiego modelu, w którym odpady z jednych produktów są wykorzystywane jako surowce w produkcji innych, co oszczędza zasoby naturalne i energię. Warto sprawdzać z czego został wyprodukowany przedmiot, który chcemy kupić. Warto też dawać rzeczom drugie życie. Może da radę dany egzemplarz naprawić, przerobić, oddać innej osobie, która będzie z niego korzystać?

 

Pomorscy dają rzeczom drugie życie

 

Ważnym tematem jest kwestia zakupów. Namawiamy, żeby je ograniczyć do towarów, które są nam niezbędne. Zwracać uwagę z czego są wykonane produkty, które zamierzamy nabyć, jak są opakowane, skąd pochodzą i jaką przebyły drogę.

Osobnym tematem jest kupowanie żywności. Z dostępnych danych wynika, że Polacy marnują 9 mln ton żywności rocznie. Bardzo często też nie wybieramy produktów lokalnych, sezonowych, nieprzetworzonych, co wpływa na środowisko, ale też na nasze zdrowie.

Pomorscy namawiają również do codziennego oszczędzania energii elektrycznej i wody, wybierania roweru lub komunikacji publicznej zamiast podróży samochodem.

W ostatnim roku kampanii skupiliśmy się na ochronie bioróżnorodności. Mamy na nią ogromny wpływ. Wciąż musimy się uczyć jak ważną rolę pełnią np. torfowiska, nieuregulowane rzeki, aleje drzew, miejsca zostawione przyrodzie, w których człowiek nie powinien ingerować. Warto pogłębiać swoją wiedzę, dlaczego usuwać obce gatunki inwazyjne, a promować te rodzime. Czy należy zostawiać stare dziuplaste drzewa i sadzić w ogródku rośliny, które są potrzebne do życia owadom, ptakom, drobnym ssakom … Dlaczego musimy budować przejścia dla zwierząt… Tematyka jest bardzo bogata, bo też sposobów, aby ograniczyć nasze negatywne oddziaływanie jest bardzo dużo.

W ogrodzie Pomorskich rosną tylko rodzime rośliny

W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców, utworzyliśmy stronę internetową www.poczujklimat.pl, profile na Facebooku i Instagramie. Zamieszczamy tam poradniki, quizy i gry, a także na bieżąco informujemy o różnych wydarzeniach oraz ogłaszamy konkursy.

Opracowaliśmy kilkadziesiąt artykułów odnoszących się do problemów poruszanych w kampanii. Wyprodukowaliśmy filmy i animacje, które są dostępne na kampanijnym profilu YouTube, a emitowane były również w lokalnej telewizji, kinach, centrach handlowych i medycznych. Na wiatach autobusowych i przystankach SKM rozwiesiliśmy plakaty promujące kampanię. Reklama widoczna była też w autobusach m.in. w Słupsku, Chojnicach, Lęborku.

W ramach kampanii została zaprojektowana i wykonana interaktywna wystawa plenerowa. Ekspozycja w prosty sposób tłumaczy zjawiska przyrodnicze. Składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny. Wystawa odwiedziła 25 miejscowości województwa pomorskiego i wszędzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Spotykaliśmy się też z mieszkańcami naszego województwa i turystami przy okazji różnych imprez plenerowych. Specjalne stoisko „Rodziny Pomorskich” składało się ze strefy informacji, gier i zabaw oraz odpoczynku. W trochę luźniejszej atmosferze rozmawialiśmy o środowisku, opowiadaliśmy o tym, jak można zmienić zachowania, by chronić Ziemię, odpowiadaliśmy na pytania, udzielaliśmy informacji. Odwiedziliśmy w ten sposób 24 miejscowości. W spotkaniach udział wzięło około 2 500 uczestników, każdy mógł zagrać w gry, rozwiązać zagadkę lub porozmawiać z edukatorem.

Kampania „Poczuj klimat” powoli się kończy, ale to nie znaczy, że rozstajemy się z Rodziną Pomorskich. W tym roku odbędzie się jeszcze konferencja, na której podsumujemy efekty naszych działań. Podzielimy się doświadczeniami z realizacji kampanii, opowiemy o trudnościach, jakie napotkaliśmy i dobrych praktykach, które można wykorzystać. Zastanowimy się jak najskuteczniej realizować edukację ekologiczną.