Przejdź do treści
x
Logo programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: Czyste powietrze - zdrowy wybór

Pomorskie gminy w programie Czyste Powietrze!

110 gmin województwa pomorskiego zadeklarowało chęć realizacji programu Czyste Powietrze wspólnie z WFOŚiGW w Gdańsku.

To efekt specjalnego pakietu korzyści dla gmin, które przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 100 mln zł – tyle wyniósł budżet zachęt dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Celem wsparcia jest zaangażowanie jak największej liczby gmin w program, co przyczyni się do likwidacji wielu starych, przestarzałych źródeł ciepła, których widok nie należy do rzadkości w polskich wsiach i miastach.

Możliwość załatwienia wielu formalności w gminach, złożenie dokumentów w specjalnie do tego wyznaczonych punktach, z pewnością wpłynie na szybszą realizację rządowego programu Czyste Powietrze. A na tym nam wszystkim bardzo zależy. Bezpośrednio przełoży się to bowiem na lepszą jakość powietrza w naszym regionie – zapewnia Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach pakietu korzyści, gminy otrzymają do 30 000 zł na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wyższa będzie także refundacja kosztów za złożone wnioski – 150 zł ryczałtu przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania. Jeśli mieszkaniec złoży wniosek online na portalu gov.pl, do gminy trafi 75 zł, pod warunkiem, że wyda zaświadczenie o dochodach, które jest niezbędne przy wniosku z podwyższonym poziomem dofinansowania.

Gminy, w których złożonych zostanie najwięcej wniosków o dofinansowanie, mogą liczyć na specjalne premie. Ogólnopolski budżet tego bonusu wynosi 16 mln zł. 

Bardzo nas to cieszy, że wiele pomorskich samorządów odpowiedziało na propozycję Ministerstwa Klimatu i Środowiska i zadeklarowało chęć przystąpienia do programu Czyste Powietrze. Skorzystają na tym gminy, mieszkańcy, środowisko. Teraz będziemy się kontaktować z tymi samorządami. A te gminy, które już wcześniej podpisały z nami porozumienia, otrzymają propozycję aneksu – wyjaśnia Justyna Sikora, kierownik Działu Projektów Środowiskowych.  

Wykaz pomorskich gmin, które już podpisały porozumienie z nami o współpracy w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze znajduje się tutaj. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Informacje na temat programu opublikowane zostały także na naszej stronie internetowej.