Przejdź do treści
x

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Piece

Piece – wieś na Kociewiu, w gminie Kaliska. Aktywnie działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. I właśnie strażacy opanowali stadion sportowy. Na stadionie bowiem uroczyście został im przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd, o którym zawsze marzyli.

25 strażaków ochotników z Pieców często jest wzywanych do stłuczek, kolizji i wypadków drogowych. Wieś leży blisko głównych dróg krajowych. Do tej pory na wyposażeniu OSP był 40 – letni wyeksploatowany samochód. Nie spełniał on już naszych wymogów. Był całkowicie wysłużony. Bardzo często się psuł i dużo palił benzyny – mówił Marek Kosecki – prezes OSP Piece. Takiego nowego pojazdu nigdy nie mieliśmy. Teraz wszystko się zmieni. Nasza reakcja będzie szybsza, bo szybciej będziemy mogli dojechać na miejsce zdarzenia. I dzięki temu mieszkańcy mogą się czuć bardziej bezpieczni – dodał.

Samochód jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt do interwencji w wypadkach drogowych. Posiada urządzenie do rozcinania drzwi samochodowych, motopompę, agregat prądotwórczy, piłę spalinową oraz środek do mycia szos.

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzi z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Program zainicjowany został dzięki porozumieniu zawartemu kilka lat temu pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych a ministrem środowiska w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. W inicjatywie tej aktywnie uczestniczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 2018 roku także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że mamy w tym swój udział – powiedziała podczas uroczystości Teresa Jakubowska – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku. W tym roku Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały 5 milionów złotych na sprzęt dla strażaków. To już kolejny rok, w którym rozdysponowujemy środki finansowe, aby poprawić służbę naszych strażaków – dodała Teresa Jakubowska.

Bardzo dziękuję Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za wsparcie. Środki finansowe na sprzęt dla strażaków pochodzą także z budżetu państwa oraz od samorządów – stwierdził pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński. Od początku mojej służby strażacy otrzymali już 80 nowych samochodów, a tylko w tym roku – 25. Wcześniej tego nie było. Bez wsparcia finansowego, nie byłoby tych zakupów. Te samochody są przede wszystkim dla mieszkańców, nie dla strażaków. Aby pomagać lokalnej społeczności, muszą mieć odpowiedni sprzęt.

Gmina Kaliska sama by nie udźwignęła takiego wydatku, wsparcie było konieczne – poinformował Sławomir Janicki – wójt gminy Kaliska.

W 2019 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, realizowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku, dofinansowanie otrzymało 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego. Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.  Nowy, specjalistyczny sprzęt wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. 

Zakupiony w ramach programu sprzęt przynosi też niebagatelne korzyści dla środowiska. W przypadku wystąpienia zagrożeń lub awarii lepiej chronione są obszary cenne przyrodniczo. Wymiana starego samochodu na nowy, spełniający surowe normy, zmniejsza emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Szybsze i sprawniejsze gaszenie pożarów również przyczynia się do redukcji emisji toksycznych substancji.