Przejdź do treści
x
Grafika przedstawiająca schemat obiegu finansów w zakresie wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska

Szkolenie z opłat środowiskowych

4 grudnia 2018 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Poprowadzą je pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szkolenie odbędzie się w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8. Trwać będzie w godz. 12:00-14:00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką opłat za korzystanie ze środowiska. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2018. Należy je wysyłać na adres promocja@wfos.gdansk.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Przywitanie uczestników szkolenia

Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – Karolina Wołowska, Magdalena Tarkowska – Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Baza danych osobowych – obowiązki i sankcje – Tadeusz Styn – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – Piotr Trybuszewski – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska – Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych w województwie pomorskim ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Zakończenie szkolenia

 

Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną – nawet w niewielkim stopniu – z ingerencją w środowisko zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych np. fundacji, stowarzyszeń.

Opłatom podlega:

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, np. emisja spalin samochodów, kotłów i pieców o określonej mocy;

- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

- składowanie odpadów;

- pobór wód z ujęć własnych na potrzeby działalności.

 

Do kogo wpływają środki z opłat środowiskowych?   

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody powiatów i gmin.

 

Kto może skorzystać ze zgromadzonych środków?

Środki przeznaczane są na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji czy też dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Z dofinansowania mogą również skorzystać podmioty wnoszące opłaty środowiskowe.