Przejdź do treści
x

Tony pyłów mniej!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował dziesięć projektów polegających na modernizacji instalacji odpylania spalin w lokalnych kotłowniach. Inwestycje rozpoczęły się w 2014 roku. Przedsięwzięcia były konieczne, ponieważ instalacje nie spełniały norm zgodnych z rozporządzeniem ministra środowiska w zakresie standardów emisyjnych. Normy wynoszą 100 mg/m3, a kotłownie emitowały cztery razy więcej pyłów! Za dużo zatem zanieczyszczeń dostawało się do powietrza. Bez niezbędnych modernizacji, kotłownie nie mogłyby dalej działać i tym samym zostałyby zamknięte. Wiele osób pozbawionych by zostało ogrzewania w mieszkaniach, czy zakładach pracy.

Wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku

Modernizacje instalacji odpylania spalin to bardzo kosztowne inwestycje. Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych i przemysłowych nie byłoby w stanie ich sfinansować bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na dziesięć inwestycji WFOŚiGW przeznaczył pożyczki w łącznej wysokości ponad 13 mln zł.  

Wszystkie zmodernizowane w ramach tych projektów kotłownie zasilane są miałem węglowym. Niestety, nie ma możliwości aby zmienić rodzaj paliwa. Dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom radykalnie zmniejszyła się ilość pyłów trafiających do atmosfery, czyli zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza.

Działania przeprowadzone zostały w Lęborku, Chojnicach, Osławie – Dąbrowie, dwa projekty w Malborku, a także w Kościerzynie, Skarszewach, Kwidzynie, Kartuzach i Człuchowie.

Ale po kolei …

W Lęborku zmodernizowana została kotłownia należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wykonana została instalacja odpylania spalin dla pięciu kotłów. Rocznie 113 ton pyłów mniej trafia do atmosfery!

W Chojnicach zmodernizowany został układ odpylania dwóch kotłów w  Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej. Dzięki tej inwestycji mamy o 26 ton mniej pyłów.

W Osławie – Dąbrowie zmodernizowana została kotłownia Prefabet. Zamontowany został nowy kocioł, urządzenia odpylające, wykonano instalację urządzeń odpylających. Ile pyłów mniej? Prawie 14 ton rocznie.

Ciepłownia miejska w Malborku, przed rozpoczęciem inwestycji, posiadała cztery kotły wodne  o mocy 51 MW. Odpylanie odbywało się dwustopniowo. Instalacje nie spełniały norm emisyjnych, konieczna była modernizacja układu odpylania. Zamontowany zostały dodatkowy moduł doczyszczający – filtr workowy. Zautomatyzowano sterowanie pracą układu odpylania. W ramach projektu przeprowadzona została również kampania edukacyjna. W ciepłowni odbyły się zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. W wyniku realizacji zadania rocznie emisja pyłów zmniejszyła się o 6,7 ton.

W malborskiej ciepłowni miejskiej zmodernizowane zostały także dwa kotły węglowe. Wymienione zostało palenisko, automatyka regulacyjna i sterująca, zamontowano instalację odpylania spalin.   Obecnie proces spalania i emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest pod pełną kontrolą. Rocznie o 4,5 tony zmniejszyła się ilość pyłów odprowadzanych do atmosfery, dwutlenku węgla o 422 tony.  Koszt przedsięwzięcia to prawie 6 mln zł, WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 2,5 mln zł.

W Kościerzynie zmodernizowana została kotłownia Tetmajera 3. Ulepszono instalację odpylania spalin, poprowadzono nowe kanały spalin, zamontowane zostały urządzenia odpylające. Efekty? Kotły wreszcie spełniają normy i standardy. W dwóch rodzajach kotłów emisja pyłów spadła z 400 mg/m3 na 100 mg/m3 , w pozostałych dwóch kotłach zmniejszyła się o 500 mg/m3.  Modernizacja odpylania kotłowni w Kościerzynie kosztowała około 2,5 mln zł, pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła prawie 80% tej sumy (1,9 mln zł).

W Skarszewach instalacja odpylania wykonana została dla dwóch kotłów w kotłowni miejskiej. Dostarcza ona ciepło do gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz pawilonów handlowo – usługowych. W ramach zadania zmodernizowane zostały kanały spalinowe w kotłach, urządzenia odpylające, zasobniki na pył wraz z czujnikami napełnienia, a także wentylatory wyciągowe. W wyniku tych działań rocznie o ponad 20 ton zmniejszyła się emisja pyłów do atmosfery.

Na terenie Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Kwidzynie działa kotłownia węglowa, w której funkcjonują dwa kotły i jeden kocioł. Inwestycja polegająca na modernizacji instalacji odpylania była konieczna, gdyż w kolejnych latach Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku notował przekroczenia pyłu zawieszonego. Zamontowane zostały nowe filtry i odpylacze, a także wprowadzono automatykę zasilania pracy całego układu. Emisja pyłów do atmosfery zmniejszyła się rocznie o 20 ton.

Kotłownia w Kartuzach przy ul. Sędzickiego wybudowana została w latach 70 – tych XX wieku. W latach 2007-2009 przeprowadzone zostały zmiany, które wpłynęły na efektywniejszy proces spalania. Teraz zmodernizowane zostały dwa indywidualne systemy odpylania kotłów. Baterie cyklonowe zastąpione zostały filtrami workowymi. Rezultat? Mniej o 5,5 ton pyłów. Nie zabrakło także działań edukacyjnych. W kartuskich gimnazjach przeprowadzona została kampania informacyjna na temat świadomości ekologicznej, pracownicy kotłowni zorganizowali spotkania z mieszkańcami poświęcone szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.

Modernizacja instalacji odpylania spalin przeprowadzona została także w kotłowni w Człuchowie.  Kotłownia dostarcza ciepło do 300 obiektów. Zdemontowana została instalacja, zamontowano natomiast dwustopniowy system odpylania. 42,5 ton pyłów mniej trafia do atmosfery.