Przejdź do treści
x
Uchwały antysmogowe - wymień ogrzewanie na niskoemisyjne

Uchwały antysmogowe silną bronią w walce o czyste powietrze Pomorza!

Jakość powietrza w województwie pomorskim uważana jest za jedną z najlepszych w Polsce. Zdarzają się jednak dni, kiedy normy są przekroczone. Są też miejscowości, w których regularnie stan powietrza nie jest zadowalający. 50% mieszkańców naszego regionu oddycha powietrzem zawierającym wysokie stężenie benzo(a)pirenu. To bardzo szkodliwy związek, który powstaje m.in. na skutek spalania paliw stałych w domowych kotłach. W wielu miejscach Pomorza przekraczane są też dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego.

Pomorski samorząd, który od lat troszczy się o lepszą jakość powietrza w regionie, podjął konkretne działania. Sejmik województwa pomorskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe. Ich cel to likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł nisko – lub bezemisyjnych, tj. sieć ciepłownicza, odnawialne źródła energii, gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna. Rozporządzenie konkretyzuje wymagania techniczne dla instalacji grzewczych. Określa rodzaj opału, który można stosować, a który jest zabroniony.

- To duży krok w walce o czyste powietrze naszego regionu. Jest szansa, że z pomorskiego krajobrazu wkrótce znikną stare kotły zanieczyszczające powietrze, a mieszkańcy przestaną używać paliw najgorszej jakości. Nam, jako doradcom energetycznym szczególnie na tym zależy. Wiemy, jak groźny potrafi być smog i jak niebezpiecznie wpływa na stan naszego zdrowia. Jesteśmy gotowi dzielić się swoją wiedzą i wspierać wszystkich, którzy pragną zainwestować w swoje zdrowie i czyste środowisko wymieniając przestarzałe instalacje grzewcze na źródła niskoemisyjne - wyjaśnia Marcin Gregorowicz, kierownik Działu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych wymusza na mieszkańcach wymianę starych kotłów na bardziej nowoczesne urządzenia i stosowanie ekologicznych rozwiązań. W pomorskich miastach i na terenach wiejskich, w których istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zabronione jest stosowanie urządzeń na biomasę i węgiel. Dodatkowo, w miastach nie można korzystać z urządzeń na biomasę i węgiel, jeśli możliwe jest podłączenie do sieci gazowej. 

- Uchwały antysmogowe to duże wyzwanie dla mieszkańców budynków ogrzewanych paliwami stałymi. Nie mam jednak wątpliwości, że warto iść w tym kierunku. Zmiany są możliwe. Dzięki nim poprawi się nie tylko jakość powietrza w naszym regionie, ale i jakość życia mieszkańców pomorskich miast i wsi – zapewnia dr inż. Malwina Śnieg, doradca energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku.

W uchwały antysmogowe idealnie wpisują się programy Czyste Powietrze oraz Stop Smog. Warto postarać się o dofinansowanie w ramach tych programów wymieniając kocioł na nowy, planując termomodernizację domu, czy myśląc o instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Pomorze walczy ze smogiem

 

Źródło:

www.pomorskie.eu