Przejdź do treści
x

Umowa WFOŚiGW w Gdańsku z BOŚ Bankiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zacieśnia współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska. Instytucje podpisały umowę w sprawie dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ Bank na inwestycje proekologiczne realizowane w województwie pomorskim.

Umowę podpisali: prezes BOŚ Bank Bogusław Białowąs i prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko. W ramach podpisanej umowy współfinansowane przez bank przedsięwzięcia wesprą realizację trzech priorytetów określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

  • adaptację do zmian klimatu, ochronę wód i gospodarkę wodną,
  • ochronę atmosfery i ochronę przed hałasem,
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi.

 

Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi przedsięwzięcia ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno – ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych, dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich oraz działania służące ograniczeniu strat wody. Preferencyjnym kredytem sfinansować można również budowę, rozbudowę i modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych, budowę mikrobiogazowni rolniczych, a także przedsięwzięcia prowadzące do zapobiegania powstawania odpadów oraz mających na celu przygotowanie produktów do ponownego użycia.