Przejdź do treści
x
azbest na dachu

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019), pierwotnie planowany na 30 sierpnia 2019 r., został   wydłużony

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 13 września 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 20 września 2019 r.

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu związane jest ze złożeniem przez Wnioskodawców niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków o dofinansowanie i w związku z tym koniecznością uzupełniania lub korekty złożonych dokumentów.