Przejdź do treści
x
szambo

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, pierwotnie planowany na 30 września 2019 r., został wydłużony. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 18 października 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 25 października 2019 r.

 Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu związane jest ze złożeniem przez Wnioskodawców niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków o dofinansowanie i w związku z tym koniecznością uzupełniania lub korekty złożonych dokumentów.