Przejdź do treści
x

VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny - OSE Gdańsk 2019

W dniach 8-9 kwietnia br., już po raz siódmy, odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Wydarzenie miało miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki”.

Na spotkanie licznie przybyli reprezentanci najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze kraju, przedstawiciele nauki, biznesu oraz politycy. Odbyła się sesja plenarna „Polska polityka energetyczna - priorytety unijne vs. polskie cele strategiczne”, debata oksfordzka „Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego” oraz liczne sesje panelowe:

- Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych

- Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program priorytetowy „Czyste powietrze”

- Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu

- Gospodarka 4.0 - przemysł i środowisko

- Rozwój infrastruktury sieciowej - kluczowe projekty, nowe wyzwania

- Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse

- Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.

- Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej 

- Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju

W czasie obrad doradcy energetyczni z całej Polski dyżurowali w punkcie konsultacyjnym, udzielając informacji dotyczących poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Jednym z gości był podróżnik Marek Kamiński. Przedstawił szczegóły planowanej wyprawy AINTE 2019. Podczas podróży samochodem elektrycznym, Marek Kamiński wraz z robotem humanoidalnym o imieniu NOA, odwiedzi łącznie 20 krajów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na konieczność ograniczenia emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i rozwój nowych technologii przeciwdziałającym zmianom klimatu.

Pierwszego dnia odbyła się również uroczysta gala, podczas której zostały wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Nagrody przyznawane są osobom, instytucjom oraz firmom za szczególne dokonania z zakresu rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki oraz energetyki w kraju i zagranicą. Tegorocznymi laureatami są: Michał Kurtyka (Sekretarz stanu w ministerstwie środowiska, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP24 w Katowicach), Mieczysław Struk  (Marszałek Województwa Pomorskiego), Ministerstwo Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Danii, Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu Tauron Polska Energia), Firma Gaz System oraz PKN Orlen.