Przejdź do treści
x

W trosce o Bałtyk

Puck – kaszubskie miasto nad Zatoką Pucką. Przyciąga wielu turystów i miłośników sportów wodnych. Troska o czystość wód jest tu szczególnie istotna.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwoliło częściowo uporządkować gospodarkę ściekową i deszczową.

W centrum Pucka wybudowano prawie 3 km deszczowej sieci kanalizacji, dzięki której oddzielono strumień ścieków deszczowych od sanitarnych w tej części miasta. Wcześniej zmieszane ścieki trafiały do oczyszczalni w Swarzewie. Teraz kierowane tam są tylko nieczystości z kanalizacji sanitarnej. Są oczyszczane i rurociągiem odprowadzane w głąb Morza Bałtyckiego. Natomiast wody opadowe oczyszczane są w specjalnych urządzeniach na terenie miasta i kanałem przesyłane do Zatoki Puckiej. Wszystkie oczyszczone ścieki, które trafiają do wód morskich, są całkowicie bezpieczne dla środowiska. To dopiero I etap inwestycji, w planach jest budowa kolejnych kilometrów kanalizacji.

- Na terenie miasta funkcjonowała przestarzała i niewydolna infrastruktura techniczna, która nie była modernizowana od kilkudziesięciu lat. Był i jest to dla nas ogromny problem, który w kolejnych etapach staramy się rozwiązywać. Dzięki realizacji zadania, możemy mówić nie tylko o lepszej efektywności odprowadzania wód opadowych, ale także o lepszej ochronie wód Zatoki Puckiej. Ma to szczególne znaczenie dla naszego miasta jako bazy turystycznej – wyjaśnia Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. 

Inwestycja wpłynęła na zmniejszenie procesu eutrofizacji, czyli przeżyźnienia morza. A to jedno z większych zagrożeń dla Morza Bałtyckiego.

- Ochrona wód to jeden z priorytetów działalności WFOŚiGW w Gdańsku. Od lat dofinansowujemy inwestycje, których celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających wraz ze ściekami do wód powierzchniowych, morskich i do ziemi. W wielu pomorskich miejscowościach zmodernizowana została przestarzała infrastruktura wodno-ściekowa – tłumaczy Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Nowa kanalizacja deszczowa pozwoli także lepiej zabezpieczyć puckie tereny przed podtopieniami i powodziami. Inwestycja to także oszczędności – środki przeznaczane dotychczas za oczyszczanie dwóch rodzajów ścieków zmniejszą się do opłat za ścieki pochodzące tylko z kanalizacji sanitarnej.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł. Zrealizowane zostało przy wsparciu środków unijnych. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił 1,4 mln zł pożyczki.