Przejdź do treści
x

W trosce o czyste powietrze

15 września 2017 roku odbędzie się Dzień Otwarty w ramach Pomorskich Dni Energii. Poświęcony on będzie sposobom ograniczania niskiej emisji. Organizatorem Dnia Otwartego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8 w godz. 10:00-18:00.

Jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w innych regionach kraju. W dużej mierze jest to zasługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który dofinansowuje np. instalację kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych, czy lamp hybrydowych. Przeznacza środki finansowe na likwidację kotłów węglowych i zastąpienie ich innymi źródłami ciepła. Ogłaszane są konkursy, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na  termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego, a także zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. WFOŚiGW w Gdańsku aktywnie uczestniczy w programie monitoringu atmosfery. W latach 1993-2016 Fundusz na ochronę powietrza przeznaczył 262 mln zł.

Miastem, w którym jakość powietrza jest jedną z najlepszych w Polsce, jest Słupsk. W 2014 roku poziom rakotwórczego benzoapiremu był tu najniższy w kraju. Podobnie było rok później. Ze względu na to, że zawartość benzoapirenu nie jest już przekraczana, wskaźnik ten nie jest monitorowany. „Od 2014 roku w Słupsku nastąpiła znaczna poprawa jakości powietrza. Badane substancje są na poziomie dobrym, nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń” – mówi Katarzyna Guzewska – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Słupsk podejmuje szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. Od kilku lat miasto bierze udział w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku „Czyste Powietrze Pomorza”. W jego ramach w tym roku mają zostać zlikwidowane 102 kotły węglowe. Z budżetu miasta także udzielane są dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania, organizowanie ekologicznych konferencji, aranżacje zieleni. 

Pracownicy Urzędu Miasta Słupska przeprowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną na temat korzyści wynikających z ograniczenia niskiej emisji. Rozdawane są ulotki informujące o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów w domowych paleniskach. Konkursy plastyczne w szkołach oraz akcja „Listy do Ziemi” mają zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że każdy mieszkaniec ma wpływ na to jakim powietrzem oddychamy. „Samorząd zdaje sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców jest życie w zdrowym i przyjaznym otoczeniu. Priorytetem wielu podejmowanych działań jest ochrona środowiska oraz wykorzystanie naturalnego potencjału miasta, tak, aby stworzyć lepsze warunki życia dla mieszkańców. Prezydent zachęca mieszkańców do dbałości o środowisko, jak również do zdrowszego trybu życia – picia wody z kranu, spożywania zdrowych i świeżych produktów od lokalnych producentów i rolników, korzystania ze środków transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu, zmniejszenia zużycia wody czy energii, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów” – przekonuje dyrektor Katarzyna Guzewska. Zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne i w budynkach użyteczności publicznej. Klasyczne żarówki zastąpione zostały energooszczędnym oświetleniem LED. „Należy zauważyć, że osiągnięcie dobrych parametrów jakości powietrza nastąpiło mimo niekorzystnego ukształtowania terenu. Słupsk położony jest w dolinie rzeki Słupi, na zboczach wysoczyzn morenowych, dlatego dość często dochodzi tu do stagnacji powietrza i akumulacji zanieczyszczeń na niskich wysokościach. W celu zachowania wysokiej jakości powietrza, w kolejnych latach zadania mające wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, będą kontynuowane” – wyjaśnia dyrektor Katarzyna Guzewska.

W Słupsku jest też dużo zieleni. Było tak … od dawna. W 1880 roku utworzone tu zostały jedne z pierwszych w Europie założeń parkowych. Wówczas to w sąsiedztwie średniowiecznych murów obronnych powstały planty. Dopiero po Słupsku podobne ciągi parkowe pojawiły się w Paryżu i innych miastach europejskich. Drzewa, krzewy, zielone trasy komunikacyjne, parki i skwery, kompleksy leśne – zieleń znajduje się zarówno w centrum miasta, jak i na obrzeżach. Łączna powierzchnia terenów zielonych w Słupsku stanowi ponad 16% powierzchni miasta. Liczne trasy spacerowe, biegowe, zewnętrzne siłownie sprzyjają wypoczynkowi na świeżym – i w czystym – powietrzu. Tereny zielone poza tym, że mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców, stanowią także dom dla wielu gatunków ptaków i owadów.