Przejdź do treści
x

Walka o czyste powietrze w Kartuzach

Niespotykane krajobrazy, liczne jeziora, lasy. Kaszuby przyciągają turystów walorami przyrodniczymi. Wiele osób aktywnie spędza tu czas wolny, weekendy, wakacje. Niestety, powietrze w tym regionie nie jest najlepszej jakości - tak wynika z przeprowadzanych badań. Władze kaszubskich gmin od lat walczą z niską emisją, podejmują szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza.

Jednym z miast, w którym realizuje się takie działania są Kartuzy. Zdaniem fachowców, najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie budynków do sieci, zasilanej z kotłowni miejskiej. Sposób ten szczególnie sprawdza się na terenach zurbanizowanych. „Jego zaletą jest nieporównywalnie mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z domowymi kotłami grzewczymi w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną jednostkę energii, ponieważ kotły wyposażone są w instalacje wychwytujące zanieczyszczenia i posiadają wysokie kominy” – tłumaczy Kazimierz Borzyszkowski – dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Kartuzach.

Właśnie zakończył się projekt polegający na modernizacji kotłowni w Dzierżążnie (gmina Kartuzy) oraz wymianie dwóch węzłów cieplnych na nowoczesne dwufunkcyjne w budynkach mieszkalnych w Kartuzach. Działania, których celem była poprawa jakości powietrza w mieście, podejmowane były już wcześniej. Zmodernizowana została bowiem kotłownia w Kartuzach, rozbudowana miejska sieć ciepłownicza, zamontowane zostały przyłącza do sieci wraz z węzłami cieplnymi. W kartuskiej kotłowni miejskiej zainstalowano urządzenie do odpylania spalin. Wszystkie te inwestycje dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Najtrudniejszym zadaniem była modernizacja kotła w Kartuzach. Wybudowany on został jeszcze w … ubiegłym wieku, w 1982 roku. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji nie nadawał się już do użytku, obniżyła się jego sprawność. W każdej chwili mógł ulec awarii. Konieczna była modernizacja. Polegała na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, w wyniku których ekrany komory paleniskowej zastąpione zostały ekranami ze ścian szczelnych. Obecny, zmodernizowany kocioł wodny wykorzystuje najnowsze technologie, opiera się na paliwie węglowym w sposób przyjazny środowisku. Zastosowane w nim zostały najnowocześniejsze urządzenia do automatycznego sterowania i kontroli pracy.

Efekty przeprowadzanych od kilku lat inwestycji … po prostu czuć. Zmniejszyła się emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Roczna emisja pyłów jest mniejsza się o 7,5 tony, dwutlenku siarki 3,5 tony, tlenków azotu 500 kg, tlenku węgla 17 ton i dwutlenku węgla o ponad 663 tony.

Spadło zużycie paliwa, o około 350 ton węgla rocznie. „Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne, poprawa jakości powietrza – to pierwsze efekty realizacji projektu. Inwestycja przyczyniła się także do rozwoju gospodarczego Kartuz, stworzyła możliwość podłączenia nowych budynków do sieci, a także wpłynęła na poprawę walorów środowiskowych. Działania w tym zakresie zamierzamy kontynuować wspólnie z władzami miasta, na zdecydowanie większą skalę niż dotychczas. Przygotowana jest koncepcja rozbudowy sieci ciepłowniczej obejmująca całe miasto” – dodaje Kazimierz Borzyszkowski.

Realizacja inwestycji oznacza też mniejsze uciążliwości dla mieszkańców. Nie muszą już myśleć o zakupie opału, magazynowaniu go, corocznych przeglądach pieców i kanałów spalinowych.

Rozwój sieci ciepłowniczej to jedna z lepszych metod walki ze smogiem. Im więcej mieszkańców skorzysta z ciepła z miejskiej sieci, tym czystsze powietrze będziemy mieli w Kartuzach i na całych Kaszubach. Dla Kartuz, jako stolicy Kaszub, jest to szczególnie ważne” – zapewnia Kazimierz Borzyszkowski z Zakładu Energetyki Cieplnej.

Koszt wszystkich projektów, których celem była walka z niską emisją, wyniósł ponad 4 miliony złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił preferencyjnych pożyczek na ich realizację.