Przejdź do treści
x
Pole w województwie pomorskim zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Wstrzymanie wypłat dofinansowania wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  informuje, że 13 listopada 2019 r. wykorzystany został limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 259 932 125 euro. W związku z powyższym, wypłata środków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” została wstrzymana.

Wnioski w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie" przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wnioski przekazane przez OSChR do WFOŚiGW Gdańsku, którym nie zostało przyznane  dofinansowanie do 13 listopada br. zostaną rozpatrzone po przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020.

O przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie i kontynuacji wypłat poinformujemy na naszej stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce Program regeneracji środowiskowej gleb”.