od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Wnioski o aktualizację danych w księgach wieczystych składanych przez beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku

las

Wnioski o aktualizację danych w księgach wieczystych składanych przez beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwrócił się z prośbą do wszystkich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych w województwie pomorskim o przychylne rozpatrywanie wniosków beneficjentów w zakresie przyspieszenia czynności sądowych dotyczących dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz zakładania nowych ksiąg wieczystych. Dotyczy to beneficjentów, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach programów, które wymagają zweryfikowania prawa własności do nieruchomości (dział II KW) oraz podmiotów uzyskujących wsparcie finansowe Funduszu, od których wymagane jest ustanowienie hipoteki celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dział IV KW).

W przypadku, gdy wystąpi konieczność złożenia do odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wniosku o dokonanie wpisu w drugim i/lub czwartym dziale księgi wieczystej lub wniosku o założenie nowej księgi wieczystej zachęcamy, aby dołączyć do niego wniosek o przyspieszenie czynności sądowych oraz skan pisma Funduszu skierowanego do odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych z prośbą o przychylne rozpatrywanie wniosków beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku.

Previous 8 tysięcy ton azbestu mniej!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.