Wreszcie jest! System kanalizacji sanitarnej w Radunicy i Rokitnicy

Data publikacji:  15-03-2017

Radunica. Wieś w województwie pomorskim, w gminie Pruszcz Gdański. W ostatnich latach powstały tu liczne domki jednorodzinne. Wiele osób, w poszukiwaniu ciszy i spokoju, przeprowadziło się do Radunicy z większych miast. Powstały ścieżki rekreacyjne i edukacyjne. Nieopodal Radunicy leży inna wieś – Rokitnica. Obie miejscowości jeszcze niedawno nie posiadały sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy Radunicy korzystali z przydomowych szamb. Ścieki z Rokitnicy oczyszczane były w lokalnej, kontenerowej oczyszczalni, posiadającej pozwolenie wodno-prawne tylko do końca 2017 roku.

Teraz sytuacja się zmieniła. Budynki na terenie Radunicy i Rokitnicy podłączone zostały do sieci kanalizacji sanitarnej, a poprzez nowy rurociąg tłoczny przebiegający pod magistralą kolejową, rzeką Radunią i ulicą Trakt Świętego Wojciecha do sieci kanalizacyjnej należącej do Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, wybudowanej niedawno w dzielnicy Gdańsk św. Wojciech. Projekt był możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. „Skorzystało środowisko, ale też mieszkańcy. To daje większe możliwości do rozwoju tych miejscowości” – mówi Marek Palusiński – prezes Eksploatatora, spółki realizującej to przedsięwzięcie.  

W ramach inwestycji wybudowany został kolektor tłoczny, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków. 21 budynków mieszkalnych podłączonych zostało do kanalizacji, w 137 – stworzono taką możliwość. Z eksploatacji wyłączonych zostało 19 zbiorników bezodpływowych. „Likwidacja nieprzyjemnych zapachów, zwiększenie komfortu życia mieszkańców, rozwój budownictwa jednorodzinnego” – prezes Marek Palusiński jednym tchem wylicza korzyści z realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycje realizowane były dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ale to nie koniec planów … „Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na kanalizację części miejscowości Rokitnica i likwidację znajdującej się w tej miejscowości oczyszczalni. Jednocześnie jesteśmy w trakcie opracowania koncepcji na kanalizację dalszej części miejscowości Rokitnica” – dodaje Marek Palusiński.

Nikt nie ma wątpliwości jak ważne są to przedsięwzięcia. Wszystkie inwestycje wodno-ściekowe przyczyniają się bowiem do istotnej poprawy stanu środowiska Pomorza.