od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Wznowienie naboru wniosków w konkursie!

zdjęcie zbiorników

Wznowienie naboru wniosków w konkursie!

Wznowienie naboru wniosków w ramach konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Dofinansowanie  można uzyskać na realizację następujących zadań:

  • budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM;
  • budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych i małych miejscowości o zwartej zabudowie;
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną (także w celu wykorzystania potencjału istniejących lub budowanych oczyszczalni ścieków);
  • podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ciśnieniowym i podciśnieniowym;
  • budowę stacji uzdatniania wody, ujęć wody dla obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi w KPOŚK;
  • budowę sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;
  • podłączenie budynków do sieci wodociągowej.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja przedsięwzięć na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK związanych z zagospodarowaniem ścieków albo zagospodarowaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę (łącznie). Przedsięwzięcia dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną, niepowiązane z oczyszczaniem ścieków nie podlegają dofinansowaniu w ramach przedmiotowego konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Program priorytetowy „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” realizowany jest we współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Gdańsku do 2023 roku. W skali kraju na jego wykonanie przeznaczono 590 mln zł. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału. Intensywność dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski rozpatrywane są przez WFOŚiGW w Gdańsku na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania podlega publikacji na stronie internetowej Funduszu.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w Gdańsku w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-GWS/2019 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o sposobie aplikowania o dofinansowanie znaleźć można w zakładce Konkursy.

Previous Eko-Inicjatywa laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.