Przejdź do treści
x

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00092255/01 z dnia 23.06.2021 r.

Dotyczy:
Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Biała Góra i Kwidzyńskie Ostnice w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Inne ogłoszenie
Data publikacji zamówienia:
23.06.2021
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Link do postępowania: miniPortal (uzp.gov.pl)