Przejdź do treści
x

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546438-N-2020 z dnia 02.06.2020 r.

Dotyczy:
Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Kwidzyńskie Ostnice i Biała Góra w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony
Data publikacji zamówienia:
02.06.2020