Przejdź do treści
x

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613498-N-2020 z dnia 2020-11-20

Dotyczy:
Świadczenie usługi kompleksowych prac porządkowych w latach 2021-2022 w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w dwóch siedzibach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rodzaj ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony
Data publikacji zamówienia:
20.11.2020