Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.001.2020 z dnia 20.01.2020 r.

Dotyczy:
Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
20.01.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…