Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2019 z dnia 18.04.2019 r.

Dotyczy:
Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
18.04.2019