Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2020 z dnia 08.05.2020r.

Dotyczy:
Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
08.05.2020