Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.007.2019 z dnia 17.07.2019 r.

Dotyczy:
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Widowo, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
17.07.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195872