Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.011.2019 z dnia 23.09.2019 r.

Dotyczy:
Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Cisy nad Czerską Strugą, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
23.09.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…