Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.022.2018 z dnia 27.12.2018r.

Dotyczy:
Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Cis pospolity (Taxus baccata L.)” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
27.12.2018
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania ofertowego została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…