Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.010.2019 z dnia 19.07.2019r.

Dotyczy:
Wykonanie 700 egz. kalendarzy na rok 2020 typu „koziołek” (w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską) oraz dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIiS 2014-2020).
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
19.07.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196353