Przejdź do treści
x

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.231.POIŚ.001.2019 Z DNIA 07.01.2019r.

Dotyczy:
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego mównicy stosowanej podczas konferencji/seminarium oraz dostawa mobilnego stolika pod projektor multimedialny w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
07.01.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1158876