Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.002.2020 z dnia 30.01.2020 r.

Dotyczy:
Organizacja konferencji dla samorządów oraz przedstawicieli spółek ciepłowniczych województwa pomorskiego dot. efektywnych rozwiązań wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, sposobów jej dystrybucji oraz źródeł finansowania tych inwestycji. Konferencja w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
30.01.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229908