Przejdź do treści
x

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2021 z dnia 27.04.2021r.

Dotyczy:
Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (315 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
27.04.2021
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45234