Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.004.2020 z dnia 13.02.2020

Dotyczy:
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku, współfinansowana częściowo przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
13.02.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami  znajduje się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232849