Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.005.2019 z dnia 21.03.2018r.

Dotyczy:
Organizacja kolacji wszystkich Partnerów projektu Doradztwa Energetycznego (około 80 uczestników), w trakcie której podsumowane zostaną prace grup roboczych i spotkanie monitorujące Zarządów wojewódzkich funduszy w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
21.03.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174836#