Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.006.2019 z dnia 15.05.2019r.

Dotyczy:
Organizacja imprezy plenerowej pod nazwą „Pomorski Piknik Energetyczny” realizowanej w ramach Pomorskich Dni Energii i finansowanej z projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
15.05.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185165