Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.010.2020 z dnia 10.06.2020 r.

Dotyczy:
Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
10.06.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249453