Przejdź do treści
x

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.011.2020 z dnia 02.07.2020r.

Dotyczy:
Kompleksowa organizacja szkolenia uzupełniającego dla energetyków gminnych z terenu województwa pomorskiego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
02.07.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252320