Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.012.2020 z dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
26.08.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1515