Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.012.2021 z dnia 16.09.2021 r.

Dotyczy:
Wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego broszur w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
16.09.2021