Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.013.2020 z dnia 27.08.2020 r. (zamówienie społeczne)

Dotyczy:
Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych z zakresu wykorzystania technologii wodorowych w energetyce i transporcie, realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zamówienie społeczne
Data publikacji zamówienia:
27.08.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1755