Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.014.2019

Dotyczy:
Dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki dokumentów w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIiS 2014-2020).
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
24.09.2019
Moduł treści zamowienia tekst + pliki
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe 176.22 KB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy 58.26 KB
Wzór umowy 143.95 KB
wybór oferty najkorzystniejszej 120.72 KB