Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.014.2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy:
Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (350 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
17.09.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6025