Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.015.2020 r. z dnia 19.10.2020 r.

Dotyczy:
Wykonanie 700 sztuk kalendarzy na 2021 rok typu „koziołek” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIS 2014-2020).
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
19.10.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12318