Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2020 z dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy:
Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych wraz z ich montażem.
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
15.12.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki

Zapytanie  ofertowe zostało opublikowane pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22397