Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.003.2021 z dnia 03.08.2021 r.

Dotyczy:
Wykoszenie trzciny i usunięcie drzew z mechowiska w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
03.08.2021