Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601302-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: Budowa nowych ogrodzeń w rezerwatach przyrody „Cisy w Czarnem” oraz „Choczewskie Cisy” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.015.2020 r. z dnia 19.10.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie 700 sztuk kalendarzy na 2021 rok typu „koziołek” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIS 2014-2020).

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.014.2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (350 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584802-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Dotyczy: „Usługa public relations i promocję marki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 1.10.2020 r do 31.12.2021r.”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.006.2020 z dnia 02.09.2020 r.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” oraz ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy” wraz z kosztorysami inwestorskimi, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.013.2020 z dnia 27.08.2020 r. (zamówienie społeczne)

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych z zakresu wykorzystania technologii wodorowych w energetyce i transporcie, realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 578316-N-2020 z dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej w rezerwacie przyrody „Miłachowo” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.012.2020 z dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.024.2020 z dnia 18.08.2020 r.

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie bhp dla pracowników WFOŚ w latach 2020-2022.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 568334-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.022.2020 z dnia 13.07.2020 r.

Dotyczy: Dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 559815-N-2020 z dnia 08.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557999-N-2020 z dnia 03.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.011.2020 z dnia 02.07.2020r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia uzupełniającego dla energetyków gminnych z terenu województwa pomorskiego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 552136-N-2020 z dnia 18.06.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”