Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.055.2021 z dnia 01.12.2021 r.

Dotyczy: Dostawa komputera specjalistycznego dedykowanego do montażu filmów, podcastów, obróbki zdjęć oraz tworzenia grafik (w tym 3d) na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.004.2021 z dnia 26.11.2021 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

Dotyczy: Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem na świadczenie usług w zakresie kontroli Programów realizowanych przez WFOŚ

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.012.2021 z dnia 16.09.2021 r.

Dotyczy: Wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego broszur w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00160602/01 z dnia 26.08.2021 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla Energetyków Gminnych z terenu województwa pomorskiego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.003.2021 z dnia 03.08.2021 r.

Dotyczy: Wykoszenie trzciny i usunięcie drzew z mechowiska w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00117256/01 z dnia 2021-07-16

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawą (najmem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego, z podstawą do swobodnego przemieszczania, na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00092255/01 z dnia 23.06.2021 r.

Dotyczy: Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Biała Góra i Kwidzyńskie Ostnice w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.008.2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr 2021-1745-48798 z dnia 18.05.2021 r.

Dotyczy: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych (systemowych i na wymiar), w tym szaf i regałów, kontenerków biurowych oraz krzeseł obrotowych.

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2021 z dnia 27.04.2021r.

Dotyczy: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (315 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.002.2021 z dnia 12.04.2021 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.001.2021 z dnia 24.03.2021 r.

Dotyczy: Ocena stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej w rezerwacie przyrody „Mętne”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 769813-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2020 z dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych wraz z ich montażem.