Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.039.2020 z dnia 8.12.2020r.

Dotyczy: Dostawa serwera i macierzy dyskowej z oprogramowaniem oraz kompletem okablowania

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.007.2020 z dnia 27.11.2020 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613498-N-2020 z dnia 2020-11-20

Dotyczy: Świadczenie usługi kompleksowych prac porządkowych w latach 2021-2022 w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w dwóch siedzibach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.032.2020 z dnia 15 listopada 2020r (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Ochrona mienia i terenu wokół siedziby WFOŚiGW w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 w terminie od 01.01.2021 – 31.12.2022.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608222-N-2020 z 9.11.2020r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego z podstawą do swobodnego przemieszczania wraz z systemem autoryzacji i bilingu użytkowników, na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 605801-N-2020 z dnia 03.11.2020r.

Dotyczy: Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych) zrealizowanych przedsięwzięć Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na obszarze województwa pomorskiego polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową Beneficjenta.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 604120-N-2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie drzew (w tym nalotów, podszytów i podrostów) konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601302-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: Budowa nowych ogrodzeń w rezerwatach przyrody „Cisy w Czarnem” oraz „Choczewskie Cisy” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.015.2020 r. z dnia 19.10.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie 700 sztuk kalendarzy na 2021 rok typu „koziołek” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIS 2014-2020).

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.014.2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (350 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584802-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Dotyczy: „Usługa public relations i promocję marki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 1.10.2020 r do 31.12.2021r.”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.006.2020 z dnia 02.09.2020 r.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” oraz ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy” wraz z kosztorysami inwestorskimi, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.013.2020 z dnia 27.08.2020 r. (zamówienie społeczne)

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych z zakresu wykorzystania technologii wodorowych w energetyce i transporcie, realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 578316-N-2020 z dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej w rezerwacie przyrody „Miłachowo” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.012.2020 z dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.