Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.024.2020 z dnia 18.08.2020 r.

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie bhp dla pracowników WFOŚ w latach 2020-2022.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 568334-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.022.2020 z dnia 13.07.2020 r.

Dotyczy: Dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 559815-N-2020 z dnia 08.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557999-N-2020 z dnia 03.07.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.011.2020 z dnia 02.07.2020r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia uzupełniającego dla energetyków gminnych z terenu województwa pomorskiego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 552136-N-2020 z dnia 18.06.2020 r.

Dotyczy: Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.010.2020 z dnia 10.06.2020 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546438-N-2020 z dnia 02.06.2020 r.

Dotyczy: Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Kwidzyńskie Ostnice i Biała Góra w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2020 z dnia 08.05.2020r.

Dotyczy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2020 z dnia 18.03.2020 r.

Dotyczy: Ocena stanu populacji ostnicy Jana (Stipa joannis) w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice” oraz wzmocnienie populacji ostnicy osobnikami pochodzącymi z innego naturalnego stanowiska

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.002.2020 z dnia 19.02.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie przetamowań na rowach i kanałach w rezerwacie przyrody „Białogóra” w celu zablokowania odpływu wody z rezerwatu

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2020 z dnia 19.02.2020

Dotyczy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą 2 szt. nowych aparatów telefonicznych komórkowych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.004.2020 z dnia 13.02.2020

Dotyczy: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku, współfinansowana częściowo przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.004.2020 z dnia 13.02.2020 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych wraz z ich montażem.