Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.002.2020 z dnia 30.01.2020 r.

Dotyczy: Organizacja konferencji dla samorządów oraz przedstawicieli spółek ciepłowniczych województwa pomorskiego dot. efektywnych rozwiązań wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, sposobów jej dystrybucji oraz źródeł finansowania tych inwestycji. Konferencja w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.002.2020 z dnia 27.01.2020r.

Dotyczy: Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych) zrealizowanych przedsięwzięć Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na obszarze województwa pomorskiego polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową Beneficjenta.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.001.2020 z 27.01.2020 r.

Dotyczy: Wybór pośrednika w obrocie nieruchomościami na potrzeby zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Rekcin (dz. 309/10, 301/11, 309/15, 309/16) stanowiących własność WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.001.2020 z dnia 20.01.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.001.2020 z 08.01.2020 r.

Dotyczy: Dostawa licencji oprogramowania komputerowego do sporządzania audytów energetycznych wraz ze szkoleniem z obsługi w/w programu.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637670-N-2019 z dnia 19.12.2019 r.

Dotyczy: Usunięcie podszytu i drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2019 z dnia 18.12.2019 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla osób fizycznych z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.012.2019 z dnia 13.12.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.045.2019 z dnia 13.12.2019 r.

Dotyczy: Dostawa paliwa dla samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 w 2020 roku.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.015.2019 z dnia 25.09.2019 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla Energetyków Gminnych z powiatu, wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, nowodworskiego, gdańskiego, M. Gdynia, M. Gdańsk z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.014.2019

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego niszczarki dokumentów w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIiS 2014-2020).

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.011.2019 z dnia 23.09.2019 r.

Dotyczy: Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Cisy nad Czerską Strugą, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 592942-N-2019 z dnia 2019-09-04

Dotyczy: Usunięcie (wycinka i wykoszenie) odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej w rezerwacie przyrody Miłachowo w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.009.2019 z dnia 30.08.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.008.2019 z dnia 29.08.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”